Trendkänsliga chefer

”Trendkänsliga chefer hotar svensk ledarstil”

Den svenska ledarskapsmodellen har hyllats i årtionden. Samtidigt halkar Sverige efter när det gäller medarbetarinflytande. En doktorsavhandling skyller på svenska chefer som okritiskt tar till sig nya managementtrender”

”Införandet av utländska ledarskapsmodeller leder ofta till omfattande organisatoriska förändringar. Men om antagandena i de nya modellerna krockar med den etablerade företagskulturen riskerar medarbetarnas kreativitet och engagemang att torka ut. Och det får konsekvenser för cheferna.
Här är några exempel:

  • 1. Tydligare verktyg
  • 2. Ökad centralisering
  • 3. Ökad individualisering
  • 4. Minskat handlingsutrymme”

Källa: Tidningen Chef nr 1, 2014.

Vilket ledarskap vill du ha? Vad är din strategi? Kontakta oss och diskutera ledarskap!
Ring eller skicka in en intresseanmälan. Välkommen!

 

kolare & dahlstrom, 2014-04-14

Senaste nyheterna