Teamutveckling

När du vill öka din organisations produktivitet

Kolare & Dahlströms teamutvecklingsprogram hjälper Dig att förebygga problem såsom t ex stress och konflikter och har som mål att öka Din organisations produktivitet genom att utveckla både nya och befintliga team i den riktning Du önskar.

Människor på samma arbetsställe blir inte automatiskt ett välfungerande, produktivt team, som strävar mot samma mål utan detta är något som behöver utvecklas. Relationer och kommunikation är två av arbetsplatsens största utmaningar och när detta fungerar så är organisationen effektiv och medarbetarnas fokus ligger på att arbeta mot ett gemensamt mål, de trivs och gör ett bra arbete. Om det däremot inte fungerar så går den mesta av medarbetarnas energi åt till det som inte fungerar och effektiviteten minskar drastiskt. Risken finns också att det uppstår problem i form av konflikter i arbetsgruppen eller stress hos medarbetarna.

Teamutvecklingsprogrammet skräddarsys efter Dina behov. Vi fastställer nuläget och de önskade resultatet och lägger upp ett utvecklingsprogram för att nå önskat resultat. Utvecklingen av team sker genom att öka medvetenheten och kunskapen om beteenden, relationer och kommunikation liksom förmågan att använda och utveckla de olika personligheterna och resurserna i teamet. Att var och en ser sin och teamets roll i strävan mot ett för organisationen gemensamt mål är också en viktig del. Teamutbildningen är ett program som ger mest effekt om den sker över tid.

Vill du investera i Ditt team för en ökad produktivitet är du välkommen att kontakta oss!