Sveriges Chefer

”Sveriges Chefer mår dåligt.”

”Fem av tio chefer har varit deprimerade någon gång under de senaste fem åren. Tre av fyra har haft sömnstörningar och över hälften har upplevt ohanterlig stress. Värst är det för dem som upplever att de inte har tillräckligt mandat, visar Chefs och Novus undersökning”

”En stor riskfaktor för chefers psykiska hälsa är upplevelsen av otillräckligt mandat.”

”Den här typen av chefer är överrepresenterade i nästan alla kategorier av psykiska besvär. Chefer som upplever att de har svagt mandat sover sämre, upplever oftare stress som är ohanterlig, drabbas i högre grad av utbrändhet, sömnstörningar, depression eller nedstämdhet. Det är en normal reaktion. Cheferna reagerar efter stressproblematikens ABC. När vi saknar kontroll över situationen ökar vår negativa stress.”

Källa: Tidningen Chef nr 12, 2013

Ta tag i stressproblematiken tidigt på företaget innan den ”sprider” sig i organisationen. Det är vanligt att flera på samma arbetsplats drabbas. Oftast kan man med enkla medel förändra arbetssituationen om man startar i tid.
Ring eller skicka in en intresseanmälan. Välkommen!

 

kolare & dahlstrom, 2014-04-07

Senaste nyheterna