Nyheter

God Jul & ett riktigt Gott Nytt År!

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2015-12-21

 

 

Konflikt på jobbet

”Nästan hälften av alla chefer har haft en konflikt på jobbet den senaste månaden. Det vanligaste är att medarbetarna inte drar jämnt. Du har allt att vinna på att medla. En väl löst konflikt stärker ditt förtroende som chef.”

Den vanligaste konflikten på arbetsplatsen är samarbetsproblem följt av arbetssätt / rutiner. Den vanligaste konflikten mellan chef och högre chef är om...

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2014-04-22

 

 

”Trendkänsliga chefer hotar svensk ledarstil”

Den svenska ledarskapsmodellen har hyllats i årtionden. Samtidigt halkar Sverige efter när det gäller medarbetarinflytande. En doktorsavhandling skyller på svenska chefer som okritiskt tar till sig nya managementtrender”

”Införandet av utländska ledarskapsmodeller leder ofta till omfattande organisatoriska förändringar. Men om antagandena i de nya modellerna krockar med den etablerade företagskulturen riskerar...

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2014-04-14

 

 

”Sveriges Chefer mår dåligt.”

”Fem av tio chefer har varit deprimerade någon gång under de senaste fem åren. Tre av fyra har haft sömnstörningar och över hälften har upplevt ohanterlig stress. Värst är det för dem som upplever att de inte har tillräckligt mandat, visar Chefs och Novus undersökning”

”En stor riskfaktor för chefers psykiska hälsa är upplevelsen av otillräckligt...”

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2014-04-07

 

 

utveckla ditt ledarskap med hjälp av oss.

I fredags utsåg organisationen Great Place To Work Sveriges bästa arbetsplatser på en gala på Berns i Stockholm. Vinnare i kategorin stora organisationer blev Hilti, som tillverkar teknologiska produkter till bygg- och anläggningsindustrin. Förra året vann Microsoft.

Maria Grudén, VD för Great Place To Work, säger till Svenska Dagbladet att Hiltis fokus på ledarskap är en av anledningarna till att de vann...

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2014-03-31

 

 

Vill du ge dina kunder wow-effekt och få lojala kunder – satsa på dina medarbetare.

Enligt sambandsstudier så skapar du lojala kunder genom dina lojala medarbetare. Detta är också en av de senaste trenderna inom marknadsföring.

Stolta medarbetare ger nöjda kunder och nöjda kunder är lojala och bra ambassadörer för företaget, det är också betydligt mer kostnadseffektivt att ha en långsiktig kundrelation. Och tyvärr så...

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2014-03-12

 

 

Undersökningen "Företagshälsokollen", ett samarbete mellan Försäkringskassan och arbetsmiljöverket, ger fyra nycklar till att ett företag mår bra.

Enligt flera svenska studier som undersökningen bygger på, så minskar stress samtidigt som motivation och effektivitet ökar hos dina medarbetare genom ett stödjande och tillitsfullt ledarskap.

Får dina medarbetare dessutom kunskap och kännedom om vad som händer i företaget och möjlighet att påverka sin situation så ökar deras engagemang och tillfredsställelse...

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2014-03-05

 

 

Forskning på KTH 2:
Gör du verkligen det du tror att du gör?

Simon Elvnäs, industridoktorand på Ergonomienheten, KTH, har undersökt om det du som chef gör verkligen stämmer med vad du tror att du gör.

Han har kommit fram att så inte är fallet. Han ser att huvudelen av en chefs tid går åt till att göra sådant som inte är viktigt för verksamheten. Detta beror på att mycket av en chefs tid går ut på att hantera att det blev som det blev och inte som det var tänkt...

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2014-02-26

 

 

Forskning på KTH:
Hur fungerar ditt företags förändringsarbete?

Simon Elvnäs, industridoktorand på Ergonomienheten, KTH, har i sina studier bland annat undersökt förändringsarbete ute på företagen. Han tycker att företagen har fel drivkraft när det gäller förändringsarbetet. Drivkraften är ofta att öka lönsamheten och det är bara resultatet av förändringsarbetet som räknas, inte vägen dit. Han anser att förändring inte är ett projekt med sluttid utan ett sätt att arbeta...

Läs mer här!

kolare & dahlstrom, 2014-02-19

 

 

Senaste nyheterna