Intern Karriärväxling

Stå stark när krisen är över och hitta din personals fulla potential.

Bakgrund

Har du planer på att varsla eller säga upp personal? Har du övertalig personal men är ändå i behov av rekrytering? Då kan vi hjälpa dig!
För företaget innebär det en avlastning att anlita en utomstående professionell aktör som har den kunskap och erfarenhet som gör att företagets interna resurser kan riktas mot utvecklingsarbete och den egna organisationen.

Erbjudande

Vi erbjuder ett program för en grupp att öka sin självkännedom och få ett utmärkt underlag för att fatta viktiga beslut rörande framtiden. Hur ska arbetsgruppen se ut och verka i framtiden? Som utomstående och neutral fångar vi dessutom upp reaktioner och känslor kring förändringen och får samtidigt gruppen att hålla fokus och fungera i den dagliga verksamheten.

Gruppaktiviteten vi erbjuder har fokus på framtiden. Deltagarna får göra personlighetstest, arbeta med sina personliga värderingar i arbetslivet, utforska sina faktiska intressen och arbetsområden.

Kanske kan personal karriärväxla inom företaget då du sparar in på kostnader genom att slippa uppsägning och nyrekrytering. Eller skiljs ni åt under goda former där ni som företag skapar ett positivt värde och gott anseende för framtiden.

Vi skräddarsyr programmet efter dina behov men har exempel på framgångsrika gruppkoncept. Resultatet för gruppen kan innebära att deltagare ska gå vidare och då kan vi också erbjuda outplacement för dessa personer.

Kontakta oss för mer information vi kommer gärna och diskuterar med Er om vad som passar Er bäst.