Forskning på KTH 2

Gör du verkligen det du tror att du gör?

Simon Elvnäs, industridoktorand på Ergonomienheten, KTH, har undersökt om det du som chef gör verkligen stämmer med vad du tror att du gör.

Han har kommit fram att så inte är fallet. Han ser att huvudelen av en chefs tid går åt till att göra sådant som inte är viktigt för verksamheten. Detta beror på att mycket av en chefs tid går ut på att hantera att det blev som det blev och inte som det var tänkt.

Detta, som leder till frustration hos dig som chef, är också skapat av dig som chef, eftersom du ofta låter tankar och känslor styra ditt sitt att agera i stunden i samspelet med dina medarbetare.

Receptet enligt Simon Elvnäs är att först skapa en enhetlig struktur, detta gör att dina medarbetare vet vad de kan förvänta sig av dem och det gör dem trygga. Efter ett tag blir de dock uttråkade och då kan du i fas två, när du har etablerat den trygga strukturen, låta dem utvecklas inom dessa ramar.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla dig som chef, med hjälp av oss, ringer du någon av oss eller skickar en intresseanmälan till oss. Välkommen!

Läs mer här!

 

kolare & dahlstrom, 2014-02-26

Senaste nyheterna