Företagshälsokollen

Undersökningen "Företagshälsokollen", ett samarbete mellan Försäkringskassan och arbetsmiljöverket, ger fyra nycklar till att ett företag mår bra.

Enligt flera svenska studier som undersökningen bygger på, så minskar stress samtidigt som motivation och effektivitet ökar hos dina medarbetare genom ett stödjande och tillitsfullt ledarskap.

Får dina medarbetare dessutom kunskap och kännedom om vad som händer i företaget och möjlighet att påverka sin situation så ökar deras engagemang och tillfredsställelse.

Denna öppenhet underlättar också för dig som chef att hänga med i vad som händer och ger dig möjlighet att tidigt sätta in rätt åtgärder så att du kan förebygga och rehabilitera om det behövs.

Vill du testa ditt företag så kan du gå in på företagshälsokollen.se

Vill du ha hjälp med att genomföra och utvärdera undersökningen, ringer du någon av oss eller skickar en intresseanmälan. Välkommen!

 

kolare & dahlstrom, 2014-03-05

Senaste nyheterna