Chefsforum

Ett affärsorienterat nätverk för Dig i ledande befattning

Bakgrund

Arbetet i ledande befattningar ställer högre och tuffare krav än någonsin tidigare. Kunskap, lyhördhet och ökade krav och förväntningar från chefer, medarbetare och organisationen kan vara svåra att hantera. Förväntningarna man har på sig själv som individ och chef kan ibland starkt bidra till att öka stressnivån och indirekt påverka analysförmågan och därmed kvaliteten på fattade beslut.

Ett bra sätt att utveckla sin kunskap och kompetens för att bättre kunna hantera sin chefsroll, är i form av ett nätverk, Chefsforum där Du breddar Ditt kontaktnät, synar Dina kunskaper och finslipar Dina färdigheter genom kommunikation och erfarenhetsutbyte med andra.

Positiva effekter

Eftersom Chefsforum pågår under en längre tid, skapar Du nya relationer och utökar Ditt nätverk. Utökad självkännedom och motiverande diskussioner med andra i samma situation gör Dig tryggare och tydligare i Din chefsroll och starkare som ledare.

Som medlem i Chefsforum deltar och nätverkar personer verksamma i ledarfunktioner som bereds möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar, både från egna och andras verksamhetsområden, samt fördjupa sina kunskaper inom ledarskap.

Teman

  • Teamutveckling
  • Synsätt & värderingar
  • Självkännedom - Personlighetsinventering, MBTI
  • Motivation - Vad motiverar mig? / Vad motiverar mina anställda?
  • Betydelsen av tydliga mål - Hur formulerar jag målen?
  • Kommunikation - Hur kommunicerar jag det jag vill?
  • Marknadsföring
  • Stress

Möten

Medlemmarna har stort inflytande på innehållet och val av teman. Medlemmarna i nätverket blir varandras lyssnare, bollplank, inspiratörer och problemlösare. Nätverket består av en grupp med 8 – 12 medlemmar. Vi träffas under 8 halvdagar och under första mötet förbereder och diskuterar vi val av teman för resterande träffar och lär känna varandra.

Medlemskap

Medlemskap i ett nätverk kostar 16 000 kronor exklusive moms (vilket inkluderar konsultledning, föreläsningar, lokal, fika och arbetsmaterial).

En intresseanmälan gör du per telefon eller mail till någon av oss!